Anouk van de Loo

Anouk van de Loo

FUNCTIE

Psychotherapeut i,o., GZ-psycholoog

BIJZONDER AAN MIJ

Gelijkwaardigheid, transparantie en duidelijkheid met ruimte voor humor zijn belangrijke pijlers in mijn werk. Ik probeer cliënten zo goed mogelijk op hun gemak te stellen tijdens het behandeltraject, zodat er een goede behandelrelatie tot stand komt, wat de basis is voor het succesvol afronden van de behandeling.  

BURO T3 OMDAT

Er een prettige sfeer heerst, waar collegialiteit, deskundigheid, professionaliteit met oog voor de individuele client door het hele team wordt gedragen.