Exclusiecriteria

  • Als harddrugs problematiek of ernstige alcoholgebruik duidelijk op de voorgrond staat.
  • Een ernstig verstoorde realiteitstoetsing, door bijvoorbeeld schizofrenie of andere ernstige psychotische stoornissen.
  • IQ 60 en lager
  • Iemand die volledig dakloos is.
  • Cliënten met enkel een medicatievraag.
  • Ernstige suïcidaliteit, waarbij de zorg in de zin van crisisopvang nodig is. We hebben geen eigen crisisdienst wij raden U daarom aan om in het geval van crisisgevoeligheid, als er wekelijks crisis zijn, elders aan te melden.
  • Hulpvraag gericht op van verzekerde GGZ uitgesloten stoornissen zoals aanpassingsstoornis, slaapstoornis.