Ik meld me aan… en dan?

Hoe verloopt de aanmelding?

Aanmelden gebeurt via de website of door langs te komen met een verwijsbrief. Na aanmelding komt u op de wachtlijst en wordt u geïnformeerd over de wachttijd. Onze wachtlijstfunctionaris neemt contact op om te vragen naar uw klachten en wensen.

Wat gebeurt er tijdens de periode op de wachtlijst? Wat als ik meer problemen krijg?

In principe gebeurt er niks als u op de wachtlijst staat. Mochten uw klachten toenemen, laat u ons dat dan weten via onze wachtlijstfunctionaris. We proberen altijd mee te denken. Soms kunnen we de intake versnellen of ondersteuning vragen aan uw huisarts.

Ik kan ergens anders eerder terecht of hoef niet meer. Wat moet ik doen?

Soms lossen problemen zich op tijdens de wachtperiode of kunt u ergens anders in behandeling. Dat horen we dan heel graag, want dat verkort de wachttijd van anderen.

Hoe verloopt het intakeproces?

Wanneer u uitgenodigd wordt voor een intake start in principe de behandeling. We proberen de intake te plannen met de toekomstige behandelaar. De match doen wij intern op basis van uw klachten, wensen en naar inschatting. Het spreekt voor zich dat wanneer u tijdens de intake geen klik voelt, u dit kunt zeggen en we een andere behandelaar zoeken. De intake bestaat uit minimaal twee gesprekken waarin we met u uitgebreid uw klachten en wensen voor behandeling bespreken.

Ook wordt er een voormeting gedaan met vragenlijsten. Dit doen we enerzijds om informatie te krijgen over de ernst en aard van uw klachten, anderzijds om een startmeting te hebben. Wanneer we weten hoe zwaar u de klachten bij aanvang rapporteert, kunnen we immers tussentijds en aan het einde van de behandeling meten of er een afname is van klachten.

Daarnaast wordt u geïnformeerd over de regels binnen Buro T3, bijvoorbeeld over wat u moet doen wanneer u niet kunt komen en dat u een factuur kunt ontvangen wanneer u zonder afmelding afwezig bent. Soms wordt er ook een signaleringsplan/crisisplan opgesteld, bijvoorbeeld wanneer u suïcidaal bent.

Hoe wordt de soort behandeling bepaald?

Het bepalen van de behandeling gebeurt door gezamenlijk opgestelde doelen. Bijvoorbeeld: “Aan het einde van de behandeling wil ik me overwegend vrolijk/positief voelen en meer zelfvertrouwen hebben.” Ook de keuze voor een bepaalde methode wordt bepaald. Deze methode zal door de behandelaar voorgesteld worden op basis van bewezen wetenschappelijk effect en kennis uit de praktijk. Uw behandelaar zal u uitgebreid uitleggen waarom de gekozen behandelmethode geschikt is voor uw klachten en doelen en u mee laten beslissen. Soms kan het ook zo zijn dat er meerdere opties zijn voor behandeling en zal uw behandelaar samen met u kiezen voor een vorm.

Wat gebeurt er tijdens de behandeling?

Individuele behandeling vindt plaats in sessies tussen u en uw behandelaar. In deze sessies worden gesprekken gevoerd, oefeningen gedaan en wordt u geactiveerd tot nadenken, voelen en gedragsverandering. U kunt ook huiswerkopdrachten meekrijgen. Afhankelijk van uw klachten kan er specifieke ondersteuning in het behandeltraject gevraagd worden door een psychiater, systeemtherapeut of vaktherapeut.

Wie worden er geïnformeerd over mijn behandeling?

Aan het begin van uw behandeling geeft u toestemming of wij uw huisarts of andere verwijzer mogen informeren. Alle brieven over de behandeling worden eerst door u goedgekeurd, voordat wij ze verzenden. In het algemeen geldt dat uw verwijzer na de intakefase geïnformeerd wordt, tussentijds en aan het eind van de behandeling.

Verder is er bij uw behandeling altijd een regiebehandelaar betrokken. Wanneer uw behandeling uitgevoerd wordt door een basispsycholoog of een GZ-psycholoog in opleiding, wordt de behandellijn regelmatig besproken tijdens de supervisie/werkbegeleiding. Wanneer de psychiater of systeemtherapeut betrokken wordt, zal er ook inhoudelijk afgestemd worden. Verder worden behandellijnen ook met het gehele team besproken. Alle behandelaren en secretarieel medewerkers hebben in principe toegang tot uw persoonlijk patiëntendossier. Dit is ook om in geval van ziekte of nood zaken voor elkaar op te kunnen zoeken. Wanneer u liever niet hebt dat bepaalde medewerkers toegang hebben tot uw dossier dan kunt u dit laten weten. We kunnen dossiers afschermen voor bepaalde behandelaren. De regiebehandelaar en uitvoerend behandelaar dienen echter wel altijd toegang te kunnen hebben.

Wanneer wordt een behandeling afgesloten?

Een behandeling afsluiten gebeurt altijd in overleg en er zal de tijd voor genomen worden. Hierbij is het van belang dat uw klachten afgenomen zijn en dat u weet wat te doen wanneer u weer last krijgt van de klachten. Uw behandelaar zal altijd met u een plan maken voor na de behandeling. Aan het einde wordt er een eindmeting gedaan en mag u een evaluatie invullen over uw tevredenheid.

Wat moet ik doen als ik niet tevreden ben over mijn behandeling?

Als u een klacht heeft, hopen we dat u dit bespreekt met uw eigen behandelaar. Wanneer u dit lastig vindt kunt u altijd contact opnemen met uw regiebehandelaar of het management van Buro T3. Samen zoeken we naar een passende oplossing. De officiële klachtenprocedure leest u hier.