Klachten en geschillen

Bent u niet tevreden over uw behandeling of over uw behandelaar? Klachten zijn welkom. Welkom? Ja! Wij zien elke klacht als een kans om onze dienstverlening te verbeteren. Een klacht wordt vertrouwelijk behandeld.

Klachten en geschillen

Mocht u niet tevreden zijn laat ons dat vooral horen, daar leren wij van. Een klacht kan onder andere gaan over de gang van zaken bij een intake of beëindiging van de hulpverlening of therapie, over het gedrag van het personeel of over praktische zaken zoals vergoedingen.

Een klacht wordt altijd vertrouwelijk behandeld.

Een klacht kan schriftelijk, per mail of via de website worden ingediend, wanneer het om een kind gaat, door de ouders en/of vertegenwoordigers. Iemand kan ook namens u een klacht indienen. U moet deze persoon wel machtigen.

Hoe een klacht in te dienen?

 • Stap 1:
  U bespreekt de klacht rechtstreeks met de betrokken medewerker. Indien u hier niet uitkomt volgt stap 2.
 • Stap 2:
  U bespreekt de klacht met de Klachtenfunctionaris (KF), die bemiddelt tussen u en de betrokken medewerker.  Stuur uw klacht naar: Cynthia Lieshout via cynthia.lieshout@burot3.nl. Indien u niet tot een oplossing kan komen kunt u naar stap 3.
 • Stap 3a:
  Cliënten ouder dan 18 jaar vallen onder de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg). U dient een klacht schriftelijk of per e-mail in bij een onafhankelijke geschillencommissie via de volgende website: DeGeschillenComissieZorg. Let op: met deze keuze zijn mogelijk kosten gemoeid.
 • Stap 3b:
  Cliënten jonger dan 18 jaar vallen onder de Jeugdwet. U dient een klacht schriftelijk of per e-mail in bij de externe klachtencommissie. Dit adres kunt u opvragen bij Cynthia Lieshout via cynthia.lieshout@burot3.nl.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van BuroT3, te bereiken op T 013 543 52 78.