Lotgenotengroep

Behoefte aan contact met anderen? Ken je de lotgenotengroep van Buro T3?

Dit is een groep met klanten van Buro T3 die door het delen van ervaringen elkaar steunen. Waar ruimte is om zonder oordeel je frustratie of emotie te uiten, waar je tips kunt uitwisselen over praktische oplossingen voor vragen die jij of een ander heeft. De kracht van een supportgroep is dat de deelnemers zelf bepalen wat besproken wordt. Het is geen behandel- of therapiegroep maar een ervaringsgroep. De groep wordt begeleid door één of twee ervaringsdeskundige(n), iemand die zelf leeft met een psychische kwetsbaarheid. Hii/zij organiseert de bijeenkomsten en begeleidt waar nodig het gesprek.

Deelname is vrijblijvend en er zijn geen kosten aan verbonden. Je zit dus nergens aan vast en neemt deel wanneer je behoefte hebt dat wil zeggen dat je binnen mag lopen wanneer je wilt en je hoeft niet elke keer te komen. Ben je geïnteresseerd of heb je nog vragen dan horen we dat graag.

Vraag de contactgegevens aan je behandelaar of neem een flyer mee uit de wachtruimte.

Onze begeleiders:

Cynthia Lieshout

Cynthia Lieshout

Marc Kouwenberg

Marc Kouwenberg

Janneke van Beukering

Janneke van Beukering