Psycholoog of psychiater?

Psychologische hulp

Ondersteuning en hulp vanuit de Basis GGZ door een GZ-psycholoog of basispsycholoog. Bestemd voor mensen met milde tot matige psychische problemen. Deze hulp heeft een korte looptijd en de klacht staat centraal.

Psychotherapie

Therapie vanuit de Specialistische GGZ door een GZ psycholoog, psychotherapeut of psychiater. Geschikt voor mensen met ernstige, complexe of terugkerende klachten. Deze therapie heeft meestal een lange looptijd en de persoon staat centraal.