Vergoeding behandeling

De geleverde zorg wordt vergoed vanuit het basispakket. Wij registreren met ingang van 2022 binnen het Zorgprestatiemodel op basis van werkelijk gerealiseerde tijd.

In de BGGZ (basis ggz) loopt een dossier voor een bepaald aantal minuten, afhankelijk van of het een kort, midden, lang of chronisch BGGZ dossier is. In de SGGZ zijn meestal geen vast aantal minuten.

Wij werken als GGZ-instelling met tarieven die door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) zijn vastgesteld.

Wat een behandeling je kost en welk deel er door je zorgverzekeraar vergoed wordt, hangt af van een aantal factoren:

 1. Of wij een contract hebben met jouw zorgverzekeraar.
 2. Welke polis je hebt.

Weet je niet zeker of je behandeling (deels) bij ons vergoed wordt? Goed om dat te checken. Als je weet waar je verzekerd bent en welke polis je hebt kunnen wij je vertellen voordat je behandeling start, wat je vergoed krijgt en of je een eigen bijdrage moet betalen.

Met wie hebben wij een contract?

Welke zorgverzekeraars zijn er? Nederland kent op dit moment 11 zorgverzekeraars. De vier grootste zijn: Zilveren Kruis (Achmea), VGZ, CZ en Menzis.

Als wij geen contract hebben met jouw zorgverzekeraar is het belangrijk te checken wat voor percentage vergoed wordt.

Afhankelijk van je polis wordt alles of een deel vergoed. Het is dus belangrijk om vooraf te weten welke polis je hebt. Er zijn drie varianten: een restitutiepolis, een combinatiepolis of een naturapolis.

 • Restitutiepolis

  Je krijgt een volledige vergoeding bij zowel gecontracteerde als niet-gecontracteerde zorgaanbieders en je hebt dus de vrije keuze naar wie je toe gaat. Als je in behandeling wilt bij ons en wij hebben geen contract met je zorgverzekeraar dan is dit de meest gunstige variant.

 • Combinatiepolis

  Dit houdt in dat voor sommige vormen van zorg alleen gecontracteerde zorgaanbieders volledig worden vergoed, terwijl bij andere vormen ook niet-gecontracteerde zorgaanbieders voor volledige vergoeding in aanmerking komen. Dit betekent dat je een deel van je behandeling zelf moet betalen. Wij laten je vooraf weten wat de kosten zijn, zodat je zelf kunt beslissen of je bij ons in behandeling wilt.

 • Naturapolis

  Bij deze polis krijg je alleen een volledige vergoeding bij gecontracteerde zorgaanbieders. Indien je naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder gaat, ligt de vergoeding tussen de 60% en 80%. Voor Buro T3 is de minimale vergoeding een bedrag van 75% van het NZA tarief. Als je dus minder krijgt van je verzekering, bijvoorbeeld 60% kan dit betekenen dat je een bedrag zelf moet bij betalen voor jouw behandeling.

Als wij geen contract hebben.

Stel je zorgverzekeraar de volgende vragen:

 1. Ik overweeg een behandeling bij Buro T3. Dit is een GGZ-instelling die niet-gecontracteerde zorg biedt. Welk percentage krijg ik, met mijn huidige polis, vergoed voor mijn behandeling bij Buro T3?
 2. Moet ik van te voren toestemming vragen voor mijn behandeling? Zo ja, hoe doe ik dat?
 3. Zijn er aanvullende eisen en voorwaardes, zoals een maximum aantal sessies?
 4. Mag ik deze informatie op schrift ontvangen? Mag ik noteren met wie ik gesproken heb?

Zorg zelf betalen.

Voor zorg die niet voor voor vergoeding in aanmerking komt of voor mensen die hun zorg liever zelf betalen hanteren wij de volgende tarieven:

 • Basispsycholoog/GZ psycholoog i.o.: € 110,- per uur
 • GZ-psycholoog € 125,- per uur
 • Psychotherapeut en klinisch psycholoog: € 140,- per uur
 • Psychiater: €100,- per 30 minuten

Buro T3 heeft in 2024 een contract zonder omzetplafond met deze verzekeraars:

Dsw

DSW, In Twente Stadt Holland

Met deze verzekeraar hebben wij afspraken ten aanzien van GGZ zorg kunnen maken. Wij sturen jouw rekening rechtstreeks naar de verzekeraar.

Eno

Eno, Salland, Zorg direct

Met deze verzekeraar hebben wij afspraken ten aanzien van GGZ zorg kunnen maken. Wij sturen jouw rekening rechtstreeks naar de verzekeraar.

Caresq

Caresq, Avitae

Met deze verzekeraar hebben wij afspraken ten aanzien van GGZ zorg kunnen maken. Wij sturen jouw rekening rechtstreeks naar de verzekeraar.

Zorg en zekerheid

Zorg en zekerheid, AZVZ

Met deze verzekeraar hebben wij afspraken ten aanzien van GGZ zorg kunnen maken. Wij sturen jouw rekening rechtstreeks naar de verzekeraar.

Ditzo

A.S.R. / Ditzo

Met deze verzekeraar hebben wij afspraken ten aanzien van GGZ zorg kunnen maken. Wij sturen jouw rekening rechtstreeks naar de verzekeraar.

Buro T3 heeft in 2024 een contract met omzet plafond en andere beperkingen met:

VGZ

VGZ-groep (VGZ, Bewust, IZZ door VGZ), UMC, IZA, Univé (Zekur)

Met deze verzekeraar hebben wij afspraken ten aanzien van GGZ zorg kunnen maken. Wij sturen jouw rekening rechtstreeks naar de verzekeraar.

Zilveren Kruis Achmea

Achmea-groep ( Achmea, Zilveren Kruis, De Friesland, FBTO, Interpolis, ZK Ziezo, ZK Prolife)

Met deze verzekeraar hebben wij afspraken ten aanzien van GGZ zorg kunnen maken. Wij sturen jouw rekening rechtstreeks naar de verzekeraar.

CZ

CZ-groep (CZ, Nationale Nederlanden, Ohra, Just)

Met deze verzekeraar hebben wij afspraken ten aanzien van GGZ zorg kunnen maken. Wij sturen jouw rekening rechtstreeks naar de verzekeraar.

Verzekeraars waar we geen contract mee hebben in 2023:

Menzis

Menzis-groep (Menzis, Anderzorg, Hema, Vink Vink)

Met deze verzekeraar hebben wij geen contract afgesloten.

Wij adviseren je om je goed te laten informeren over wat MENZIS vergoedt en welke aanvullende voorwaarden er gelden. Wij adviseren je, indien mogelijk een restitutie polis af te sluiten.

 

Onvz

ONVZ

Met deze verzekeraar hebben wij geen contract afgesloten.

Wij adviseren je om je goed te laten informeren over wat ONVZ vergoedt en welke aanvullende voorwaarden er gelden. Wij adviseren je, indien mogelijk een restitutie polis af te sluiten.

Wanneer krijg je een rekening?

Wij sturen elke maand een rekening. Op deze rekening kan je precies zien wanneer en door wie je behandeld bent en voor hoe lang.

Als we een contract hebben met je zorgverzekeraar, wordt je rekening door ons bij je zorgverzekeraar ingediend en krijgen wij van de zorgverzekeraar de betaling.

Wij hebben niet met alle zorgverzekeraars contracten. Als we geen contract met je zorgverzekeraar hebben dan moet je zelf de rekening indienen bij je zorgverzekeraar. Je krijgt het bedrag dan gestort van je zorgverzekeraar en dat dien je dit aan ons door te storten.

*Aanmeldstop

In verband met omzetplafonds hebben wij (tijdelijk) een aanmeldstop voor nieuwe cliënten van deze verzekeraars.